ČLENSKÉ POPLATKY

Každý člen TJ je dle platných stanov povinen do konce března daného roku uhradit členský příspěvek. Platbu lze provést na výroční valné hromadě, schůzi oddílu, osobně u jednotlivých vedoucích oddílů a předsedy TJ. Nově lze členský příspěvek uhradit i bankovním převodem na TJ Sokolu Všemina z.s. - č.ú. u FIO banky je: 2000432064/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte, za koho je příspěvek uhrazen a oddíl.

Na valné hromadě v roce 2018, bylo odsouhlaseno navýšení příspěvků. Nově tak od roku 2019 bude výše členského příspěvku pro osoby mladší 18 let a seniory 200 Kč. Osoby starší 18 let platí 500 Kč.

Ti, kteří členské příspěvky neuhradí včas, budou z členské základny na daný rok vyřazeni.

Pro nové členy, platí povinnost nejdřive se dohodnout na členství s konkrétním vedoucím oddílu. Ten si pro potřeby vedení členské základny vyžádá jméno, příjmení a rok narození. V případě že se člen bude účastnit soutěžních zápasů pod FAČR musí uvést rodné číslo.  Tyto informace jsou potřebné pro žádosti o dotace a řádné vedení členské základny.

Zaplacením příspěvku nevzniká automatický nárok na členství. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor na základě předložení seznamu žádostí od jednotlivých vedoucích oddílů. Žádost může mít libovolnou písemnou popř. ústní formu.

Fakturační údaje

TJ Sokol Všemina z.s.

Všemina 299

763 15 Slušovice

IČ: 46276122

ID datové schránky: gbzvth5

ID FAČR: 7240721