ČLENSKÉ POPLATKY

Každý člen TJ je dle platných stanov povinen do konce března daného roku uhradit členský příspěvek. Platbu lze provést na výroční valné hromadě, schůzi oddílu, osobně u jednotlivých vedoucích oddílů a předsedy TJ. Nově lze členský příspěvek uhradit i bankovním převodem na TJ Sokolu Všemina z.s. - č.ú. u FIO banky je: 2000432064/2010. Do zprávy pro příjemce uveďte, za koho je příspěvek uhrazen.

Výše příspěvku na kalendářní rok je následující:

POZOR: Do zprávy pro příjemce vždy uveďte za koho členský příspěvek platíte.

děti a mládež dospělí senioři nad 60 let

2 x 500 Kč (jaro/podzim)

lze uhradit najednou

500 Kč 200 Kč
Qrplatba_na_ucet_2000432064-500 Qrplatba_na_ucet_2000432064-500 Qrplatba_na_ucet_2000432064-200

Ti, kteří členské příspěvky neuhradí včas, budou z členské základny na daný rok vyřazeni.

Pro nové členy, platí povinnost nejdřive se dohodnout na členství s konkrétním vedoucím oddílu. Ten si pro potřeby vedení členské základny vyžádá jméno, příjmení a rok narození. V případě že se člen bude účastnit soutěžních zápasů pod FAČR musí uvést rodné číslo.  Tyto informace jsou potřebné pro žádosti o dotace a řádné vedení členské základny.

Zaplacením příspěvku nevzniká automatický nárok na členství. O vzniku členství rozhoduje výkonný výbor na základě předložení seznamu žádostí od jednotlivých vedoucích oddílů. Žádost může mít libovolnou písemnou popř. ústní formu.

PŘÍSPĚVKY POJIŠŤOVEN:

FORMULÁŘ VZP (NUTNO PŘILOŽIT K POTVRZENÍ O PLATBĚ):

Fakturační údaje

TJ Sokol Všemina z.s.

Všemina 299

763 15 Slušovice

IČ: 46276122

ID datové schránky: gbzvth5

ID FAČR: 7240721